Stadion im. Ojca Wladyslawa Augustynka

Sącz , Polonia